Brödsmule-navigation

Antibiotikakampanjen i tunnelbanan

Användningen av antibiotika i Stockholms län har de senaste åren minskat – men den ligger fortfarande högre än det nationella målet. Mellan den 13 och 26 januari pågår Region Stockholms antibiotikakampanj som har budskapet: "Ta antibiotika när det krävs men svälj inte myten om att det alltid gör nytta".

Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om när antibiotika bör användas, vad antibiotikaresistens är och att fler patienter ska ha förtroende för läkares bedömning när det gäller om antibiotika bör förskrivas eller inte.

Under perioden syns kampanjen i kollektivtrafiken, i sociala medier, på utvalda webbplatser och hörs i radio och podcasts.

Till kampanjen finns en affisch för utskrift som till exempel kan sättas upp i väntrum.