Brödsmule-navigation

Inom Region Stockholm bedrivs specialiserad öron-, näs- och halssjukvård av Karolinska Universitetssjukhuset, av vårdgivare inom vårdval ÖNH och av läkare som arbetar enligt den nationella taxan. Av länets cirka 150 verksamma specialistläkare arbetar cirka två tredjedelar inom vårdval ÖNH.

Varje år behöver ungefär fyra nya specialistläkare inom ÖNH utbildas. Därutöver behöver distriktsläkare och sjuksköterskor utbildning och fortbildning för att kunna ta hand om länets patienter med ÖNH-besvär. I Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag ingår att tillgodose regionens behov av specialistutbildning inom ÖNH. Den nya enheten på Danderyds sjukhus möjliggör en fullvärdig ST-utbildning där också basal ÖNH-vård i form av vårdval inkluderas. Planen är att de första ST-läkarna börjar sina placeringar på enheten innan sommaren.

Mottagningen tar emot ÖNH-patienter med remiss

Mottagningen välkomnar remisser avseende öron-näsa- halssjukdomar hos både barn och vuxna, och har även viss kapacitet för subakut specialistbedömning. ÖNH-verksamheten kommer att omfatta både mottagning och dagkirurgi. Det finns ingen akutmottagning, och verksamheten kommer vara öppen kontorstid.  

Bättre tillgänglighet för patienter i norra länet

Den nya enheten, som drivs av Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med Danderyds sjukhus i sjukhusets lokaler förbättrar den geografiska tillgängligheten dagtid för patienter i norra delen av länet.

Följ länken nedan för remissinformation.