Brödsmule-navigation

I december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser.  Lagen börjar gälla 1 februari 2020 och innebär att regionerna har skyldighet att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter som har behov av individuellt stöd för att kunna återgå till eller inträda i arbetslivet.  Koordineringsinsatser ska bestå av personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer.

Sedan 2014 pågår en försöksverksamhet med Rehabiliteringskoordinator i Region Stockholm. Rehabiliteringskoordinatorn ska bidra till en effektivare rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess genom att ge stöd till patienten, samordna hälso- och sjukvården internt och samverka med berörda externa aktörer, t ex. arbetsgivare, Försäkringskassa. Funktionen har successivt utvecklats och införts på husläkarmottagningar, i öppenvårdspsykiatrin och inom t.ex.  ortopedi  på sjukhus. Införandet av funktionen som ett ordinarie uppdrag sker successivt inom relevanta verksamheter.

Läs mer

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.