Brödsmule-navigation

Verksamheten bedriver specialiserad vård i livets slutskede. Ett multiprofessionellt team ger vård dygnet runt, bland annat genom avancerad smärt- och symtomlindring och stöd till närstående.

Målgruppen är patienter som är 18 år och äldre som:

  • oavsett diagnos behöver specialiserad vård i livets slutskede
  • har en komplex sjukdomsbild
  • inte svarar på behandling
  • har en begränsad återstående livstid

SPSV Sollentuna Capio rapporterar lediga platser i Belport.