Brödsmule-navigation

Under dagen tar du del av intressanta föreläsningar, seminarier om verksamhetsnära förbättringsarbeten och posterutställningen som visar förbättringsarbeten som pågår hos vårdgivare i Region Stockholm. Du möter myndigheter som arbetar med patientsäkerhetsfrågor och patientorganisationer finns på plats. 

Föreläsningar

Sveriges nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet
– från ord till handling
Hur samspelar den nationella handlingsplanen med den regionala samt med den nationella kunskapsstyrningen för patientsäkerhet? Hur ger den ett konkret stöd i patientsäkerhetsarbetet? Det berättar Elda Sparrelid, Region Stockholm, Charlotta George, Socialstyrelsen och Charlotta Nelson Region Värmland om.

Samordnad utveckling för god och nära vård
Vi behöver ställa om från traditionellt sjukhusfokuserade arbetssätt till mer nära vård och stärkt primärvård för att fortsätta utveckla kvalitén och patientsäkerheten i vården. Anna Nergårdh berättar om slutsatser i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. 

Vi är nyfikna och vill aldrig sluta växa
Varför är kulturen på arbetsplatsen viktig för patientsäkerheten? Steinunn Ásgeirsdóttir och Peter Graf är båda vinnare i tävlingen Årets offentliga Chef 2018. De berättar om hur viktigt det är att ha en positiv kultur på arbetsplatsen där medarbetare leder sig själva mot gemensamma mål. 

Reflektioner över vad dagen har handlat om utifrån ett patientperspektiv 
Åsa Steinsaphir har erfarenhet som patient inom psykiatrin och Eskil Degsell som patient och närstående till person med cancerdiagnos. Dem reflekterar över dagen ur ett patientperspektiv.

Parallella seminarier
Under både för- och eftermiddagen pågår parallella seminarier där vårdgivare i Region Stockholm presenterar hur de har ökat patientsäkerheten på olika sätt. Du väljer ett område på förmidagen och ett på eftermiddagen, varje område innehåller fyra presentationer.

Du väljer mellan följande områden:

  • Akut omhändertagande
  • Förebyggande och stödjande insatser för säker vård
  • Bemötande och delaktighet
  • Styrning och ledning
  • Patientsäkerhet vid flytt/ombyggnad
  • Förbättringar i patientnära vård
  • Digitalisering
  • Vårdförlopp
  • Händelseanalys/avvikelser

Sista anmälningsdag är den 27 januari.