Brödsmule-navigation

Målgruppen för den specialiserade rehabiliteringen efter vård på akutsjukhus har utvidgats sedan den 1 januari 2020 och omfattar utöver kirurgisk rehabilitering även medicinsk rehabilitering i samband med akut sjukdom, trauma eller planerad behandling vid komplicerat efterförlopp. Med anledning av den utökade målgruppen ändrar vårdvalet namn till Specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus.

Vårdvalet omfattar fem vårdgivare. Capio Rehab Sollentuna ingår från och med 15 januari. Alla vårdgivare rapporterar lediga platser i Belport.


Mer information
Hitta vårdgivare på Belport