Brödsmule-navigation

Stockholmarna lever allt längre, mellan 2017 och 2026 ökar antalet 75 till 84-åringar i länet med 50 procent och Region Stockholm fortsätter därför sin satsning på geriatrisk vård. Målet är att den geriatriska vården ska finnas så nära patienterna som möjligt.  Vårbergsgeriatriken blir den 14:e geriatriska kliniken i regionen och den sjätte i södra länsdelen.

På Vårbergsgeriatriken kan patienter läggas in dygnet runt. Hit kommer patienten dygnet runt via direktintag från hemmet, från närakuter, äldreboenden, vårdcentraler eller direkt från akutsjukhus. I det senare fallet är det främst från Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Södersjukhuset som är de två akutsjukhus som ligger närmast.  

Geriatrik drivs i flera olika driftsformer i Stockholms län. Det finns vård som drivs helt i regionens egen regi, vård som upphandlats samt vård inom vårdvalet, och i sjukhusavtalen. Kliniken i Vårberg drivs av Capio Legevisitten AB.

Här kan du se alla geriatriska kliniker och lediga vårdplatser: