Brödsmule-navigation

Den 15 mars fattade RSSL beslut om den första särskilda instruktionen för omhändertagande av avlidna med bekräftad eller misstänkt covid-19. Därefter har RSSL beslutat om tre reviderade versioner av instruktionen, den senaste som är från 28 april gäller för omhändertagande av samtliga avlidna i länet.

I normala fall avlider omkring 350 personer i veckan, 50 per dag, i Stockholms län. I början av mars 2020 fanns det 1128 bårhusplatser i regionens regi. Under pandemins förlopp har ett antal åtgärder vidtagits för att ha beredskap för och klara av och att ta om hand om ett ökande antal avlidna. Antalet bårhusplatser har som mest uppgått till 2 136 stycken med en beläggningsgrad på som mest 77 procent. Det högsta antalet avlidna i covid-19 under en vecka, 375 personer, rapporterades under vecka 15.

En återgång till ordinarie hantering per den 20 juli innebär att samtliga avlidna i länet ska omhändertas enligt ordinarie fastlagda rutiner, oavsett dödsorsak och eventuell smitta. Handbok för omhändertagande av avlidna och Vårdhandboken gäller.

Det särskilda stöd till närstående som tagits fram i form av brev vid meddelande om dödsfall fyller inte längre någon funktion efter den 20 juli. I broschyren ”När någon avlidit” finns den information som närstående behöver då ordinarie rutiner tillämpas.