Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 183 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 sedan senaste lägesrapporten den 20 juli, vilket betyder att totalt 22 943 personer är konstaterat smittade i Stockholms län. Det är 110 färre nysmittade än vid den rapporterade perioden i lägesrapporten den 20 juli.

Av länets totalt 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden är det idag 13 som har någon boende med positiv diagnos av covid-19. Under pandemin har 242 boenden haft någon boende med diagnos av covid-19.

Av de 22 943 positivt provtagna är 2 476 personer provtagna på SÄBO. Det är en ökning med fem smittade personer sedan senaste lägesrapporten den 20 juli.

Antal vårdade

17 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus. Därutöver vårdas 71 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. Totalt vårdas 88 patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård. Vilket är en total ökning med 16 personer sedan senaste lägesrapporten 20 juli.

Hittills har 5 837 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 22 fler rapporterat utskrivna sedan den 20 juli.

Antal tagna prover

Testning av misstänkt covid-19 smitta samt av förekomst av antikroppar genomförs av allt fler invånare. Testerna är kostnadsfria för länets invånare och ökar stadigt för varje vecka.

Från och med vecka 25 till idag har 87 737 testats för misstänkt smitta i Region Stockholm (PCR-tester). Under samma period sjönk andelen smittade från 13,9 procent (vecka 25) till 5,4 procent av de som testats (vecka 29).

Från och med vecka 25 till idag har det även genomförts 233 126 antikroppstester varav 16,9 procent var positiva. Dessutom är det nu 55 753 som har en bokad tid för provtagning och det finns 114 831 lediga tider att boka.

Antal avlidna

Totalt 2 380 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Det innebär att tre ytterligare personer har rapporterats avlidna sedan den 20 juli.

Av 2 380 personer som har avlidit i länet av covid-19 är det 1 013 personer som är provtagna på ett SÄBO. Det betyder att det är en ytterligare person provtagen på SÄBO som har rapporterats avliden sedan måndagens rapport.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan – på måndagar och torsdagar.

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna, antal avlidna, antal provtagna samt särredovisning av SÄBO. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge.

Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med helger.

Region Stockholm redovisar siffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna av antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 23 juli
Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik

Det finns lediga vårdplatser, intensivvårdsplatser och geriatriska platser i regionen. Generellt rapporteras ett stabilt läge på akutsjukhusen och i övriga vården, samtidigt som det är högt tryck inom vissa verksamheter.

Ökning av antalet patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård

Antalet patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård har minskat under en lång tid. Nu är det under 100 patienter men under innevarande vecka har det skett en mindre ökning av antalet patienter, från 72 till 88 idag. Som mest var det över 1 100 patienter med covid-19 som var i behov av sjukhusvård.

Anledningen till ökningen är inte säkerställd och kan bero på tillfälligheter när det nu är relativt få patienter som behöver sjukhusvård. Men det går inte att utesluta att det beror på att ju längre tiden går desto svårare för länets invånare att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Nu är det viktigt att alla med symptom på förkylning och influensa som till exempel snuva, hosta, halsont och feber passar på att ta prov för pågående covid-19 sjukdom (PCR-prov) via 1177.se. De som konstateras ha covid-19 medverkar sedan i smittspårning för att försöka bryta smittkedjan så effektivt som möjligt. I övrigt hänvisar Region Stockholm till vikten av att invånarna ska fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens alla råd och rekommendationer för att minska risken för ökad smittspridning.

Smittspårning

Sedan den 16 juli ska de invånare som beställt provtagning själva och har covid-19, få mer hjälp att nå personer som de kan ha smittat. Smittspårning går nu enligt plan och smittspårningssupporten hinner ringa till alla som har ett positivt svar. Läs mer om smittspårning i följande nyhetstext på sll.se:

Sommarråd för alla invånare

Antalet personer som testats och konstaterats smittade med covid-19 minskar. För att inte bryta den utvecklingen är det viktigt att alla fortsätter att följa råden för att minska smittspridning:

  1. Håll avstånd till andra människor – helst två meter.  Det gäller såväl inomhus som utomhus. På badplatser, uteserveringar, i väntrum, träningslokaler och andra offentliga platser.
  2. Undvik att åka kollektivt om du kan. Om du måste göra det, se till att hålla avstånd till andra resenärer.
  3. Det är viktigt att fortsätta tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats. Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  4. Vid minsta känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom – åk hem direkt. Stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier. Gå in på 1177.se/stockholm(öppnas i nytt fönster) och beställ ett test för att se om du har en pågående covid-19-infektion. Invänta testresultatet och var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
  5. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård – åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.