Brödsmule-navigation

Viss planerad vård pågår för närvarande men vården fokuserar nu främst på den akuta och nödvändiga vården.

Vid veckans chefläkarmöte rapporterar chefläkarna ett stabilt läge även om det stundtals varit ansträngt. Trots det ansträngda läget rapporterar akutsjukhusen att det finns tillgängliga vårdplatser och att allt fler avdelningar nu ställs om till vanlig vård efter att tidigare ha varit avsedda för covid-vård.

Efter värmeböljan förra veckan har det nu varit mer vanligt sommarväder vilket underlättat för både för vårdens medarbetare och patienter.

- Chefläkarna rapporterar att vi ser allt fler patienter som söker vård för andra åkommor än covid-19 och andra luftvägsymtom. Det är alltid viktigt för den som behöver vård att ringa 112 vid livshotande tillstånd och annars ringa 1177 innan man söker vård, säger chefläkare Patrik Söderberg vid Region Stockholm.

Antalet vårdplatser vid akutsjukhusen är fler än motsvarande vecka förra året. I början av sommaren hade den avancerade sjukvården i hemmet ökat med 256 inskrivna patienter under maj månad i år jämfört med 2019. Det är patienter som annars sannolikt hade behövt en vårdplats vid ett sjukhus.

Förlossning

Den osäkerhet som fanns förra veckan att Danderyds sjukhus inte skulle kunna hålla öppet alla sina förlossningsrum under sommaren är nu över. Sjukhuset rapporterar att de bemannat upp tillräckligt många pass för att kunna ha alla förlossningsrummen öppna under hela sommaren.

- Det finns fortfarande vissa pass som ännu inte är bemannade under sommaren, men det är vanligt i många delar av vården. Bemanning av vårdplatser är något som vårdgivare arbetar aktivt med under sommaren för att kunna hitta lösningar för att bemanna tillräckligt många vårdplatser, säger Patrik Söderberg.

Sjukvården samarbetar

Under sommaren 2020 sker det fler och tätare chefläkarmöten samt möten med sjukhusdirektörerna för att följa utvecklingen och samordna vårdplatser för att ha kapacitet för all akut och nödvändig sjukvård även under sommaren.

Vi följer sjukvårdsbehovet och kapaciteten särskilt noga och att alla vårdens aktörer är uppdaterade för att kunna hjälpas åt, säger Patrik Söderberg.

Det är hela vårdsystemet som samarbetar för att samla resurserna och kunna ge god vård åt patienter som behöver akut och nödvändig vård under sommaren.  

Även det nära samarbetet med kommunerna är viktigt under sommaren så att de patienter som är färdigvårdade men behöver stöd i hemmet eller särskilt boende kan få det så fort som möjligt.

Beslut om vårdkapacitet

Behovet av vård under sommaren kommer vara stort med både extra covid-vård och all annan akut och nödvändig sjukvård. Därför har regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) beslutat att det ska finnas 200 fler öppna vårdplatser än sommaren 2019 tillsammans med den kapacitet som krävs för att vårda covid-19 patienter. Inom intensivvården ska det finnas minst dubbelt så många bemannade platser. Planerad vård som kan vänta ställs in till och med den 31 augusti så att inga andra prioriteringar ska behöva göras än de som är medicinskt motiverade.

Fortfarande flera än tvåhundra patienter i covid-19 vård

Sedan februari i år har hela regionen arbetat hårt tillsammans för att klara den omfattande pandemin. Alla delar av vården har varit involverade, både de som arbetat direkt med covid-19 patienter och alla de som fått anpassa sina verksamheter på grund av de nödvändiga prioriteringar som gjorts. Nu minskar covid-vården långsamt men fortfarande vårdas omkring 220 patienter varje dag på grund av covid-19. En omfattande provtagning för covid-19 pågår för närvarande både för den som är sjuk nu och misstänker att de har en pågående infektion och för de som vill undersöka om de haft covid-19 och har utvecklat antikroppar.

Så redovisas läget i vården pandemi-sommaren 2020

Precis som tidigare somrar kommer läget i vården redovisas i regelbundna rapporter. Tillsammans med varje rapport finns färsk statistik om vårdplatser, besök i vården och vården av patienter med covid-19 (se nedladdningsbara dokument här intill). Regionens chefläkare kommenterar läget i varje rapport.

Pandemi-sommaren 2020 i olika delar av vården

1177 på telefon

Kommer som vanligt vara första kontakten till vården. Här får patienter hjälp att bedöma om de behöver vård, vilken vård som behövs och hur bråttom det är. 1177 har förstärkt sin bemanning redan under våren i samband med pandemin. Varje vecka följer regionen svarstider på telefon för att veta om det behövs förstärkningar.

Vårdcentralerna

Här kommer de flesta invånare att få sin vård varje vecka. De som behöver undersökas fysiskt kommer dit och träffar läkare men när det går tas patienterna emot via videobesök för att undvika smittspridning. Här tas patienter i alla åldrar emot, både med kroniska och nytillkomna sjukdomar. Många patienter med långdragna symtom av covid-19 tas om hand och utredningar görs för att konstatera eller utesluta sjukdomar. Alla 200 vårdcentraler har öppet som vanligt.

Närakuter

Närakuterna kommer att ha öppet som vanligt och kommer ta emot patienter med sjukdomar och skador som inte behöver akutsjukhusets resurser.

Smittskydd

Regionens smittskyddsläkare kommer arbeta hela sommaren med att bevaka pandemins utveckling och uppdatera råden till både invånare och vården. Ju bättre stockholmarna kan följa råden om att hålla avstånd och stanna hemma när de är sjuka, desto färre kommer behöva sjukhusvård.

Provtagning

En omfattande provtagning både för pågående och genomgången covid-19 görs nu i regionen. Patienter och vårdpersonal är högst prioriterade men tusentals andra stockholmare kommer också testas varje vecka.

Akutsjukhus

Alla akutsjukhus har fått i uppdrag att ha fler platser öppna än förra sommaren. Tillsammans med den geriatriska vården ska det finnas 200 fler vårdplatser. Intensivvården ska vara fördubblad jämfört med en vanlig sommar för att täcka behoven hos de covid-sjuka. Trots detta väntas trycket fortfarande bli högt i akutsjukvården.

Verksamhetschefer arbetar fortfarande med att lägga bemanningsscheman så att medarbetare kan få semester, samtidigt som de som är på plats ändå ska kunna arbeta under rimliga förhållanden.

Vården har under pandemins gång blivit allt bättre på att tidigt hitta rätt behandling för de covid-sjuka, det gör att behovet av just intensivvård blivit något mindre medan många fortfarande behöver annan akutsjukvård. Som tidigare år har akutsjukhusen möjlighet att köpa extra rehabiliteringsplatser och Sophiahemmet kommer också avlasta sjukhusen med eftervårdsplatser.

Geriatrisk vård

Den specialiserade vården för de äldre har gjort stora förändringar under pandemin och fortsätter bedriva både covid-vård och annan geriatrisk vård. Även de har fått i uppdrag att ha fler platser öppna än förra året. Här vårdas många sköra patienter under en längre tid.

Förlossningsvård

Sommaren är den tid på året då det föds flest barn. En gemensam planering har gjorts tillsammans med förlossningsklinikerna för att det ska finnas kapacitet för cirka 620 förlossningar i veckan i genomsnitt. Flera kliniker har kunnat bemanna för att täcka sin andel av förlossningarna även om det kommer att bli högt tryck många veckor.

Psykiatrisk vård

Den psykiatriska vården har öppet som vanligt och tar emot de patienter som behöver vård. I början av pandemin var det färre som lades in i heldygnsvård och gick till de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna, något som kunde vara ett tecken på att personer som var i behov av vård inte sökte den hjälp de behövde. Nu har dock patienterna kommit tillbaka igen vilket är positivt. Den psykiatriska heldygnsvården har fler platser öppna än förra sommaren tack vare fem nya vårdavdelningar. Inom barnpsykiatrin utökades platserna inför sommaren 2019.

Ambulanssjukvård

Den extra sommarhelikoptern är igång, i år började den ta uppdrag redan i april. Jourläkarbilarna kör som vanligt hela sommaren. Alla specialenheter är i drift som vanligt, som till exempel PAM, den psykiatriska akutambulansen och intensivvårdsambulansen. När det gäller sjuktransporter är organisationen fördubblad jämfört med förra sommaren, en förstärkning som trädde i kraft under våren på grund av pandemin och behovet väntas fortsätta under sommaren.

Kommunikation

Sedan pandemins start har en omfattande invånarkampanj pågått i många kanaler för att vägleda invånare så att de följer smittskyddsläkarens rekommendationer om att hålla avstånd, stanna hemma när man är sjuk och inte resa långt. Kampanjen fortsätter med oförminskad styrka hela sommaren i alla kanaler och på 36 språk och dialekter.