Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

På grund av att efterfrågan på reagens har ökat i världen har fördelningsnyckeln ändrats för snabb-tester för pågående infektion med covid-19. Chefläkargruppen i regionen har föreslagit en fördelning och prioritering med fokus på akut slutenvårdsbehov. All provtagning som kan göras med ca 24 timmars svarstid ska tillämpas.

Fördelningsnyckel per vecka:

Karolinska Huddinge (inklusive Södertälje sjukhus): 330 tester
Karolinska Solna (inklusive Norrtälje sjukhus): 200 tester
Södersjukhuset: 250 tester
Danderyds sjukhus: 250 tester
Capio S:t Göran: 250 tester (250 från Karolinska universitetslaboratoriet, KUL).

Principer för snabb-pcr

För att rätt patienter ska få tillgång till snabbanalyserna är det viktigt att alla vårdgivare som beställer tester prioriterar dem enligt följande principer:

  • Patienter med misstänkta covid-19-symtom som läggs in akut
  • Patienter som flyttas från akutsjukhusen till SÄBO oavsett symtom, om provtagning med konventionell PCR inte hunnit ske i tid före utskrivningen.
  • Patienter där provsvaret dröjer mer än 24-48 timmar, till exempel på grund av tekniska problem.

OBS! Snabb PCR ska inte användas för screening av symtomfria patienter inför planerade inläggningar.

Det finns god kapacitet att hantera covid-19 prover i standard-PCR-flödet. I detta flöde svaras nästan 90 % av proverna inom 24 timmar. KUL arbetar med att ytterligare förbättra svarstiderna i detta flöde.