Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Att människor får krisreaktioner och känner oro är vanligt under pandemins förlopp. Om tillståndet varar under en längre tid finns risk för att det utvecklas till psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att du som vårdgivare är uppmärksam på fysiska och psykologiska tecken på oro och krisreaktioner hos patienter.

På en ny sida kan du bland annat läsa om vanliga krisreaktioner, hur du kan bemöta oro, vilket stöd som finns för invånarna och hitta en webbutbildning om psykologiskt krisstöd för dig som vårdgivare.

Vid psykisk ohälsa ska personer alltid erbjudas behandling enligt ordinarie vårdprogram.

Läs mer

Så kan du som vårdgivare bemöta oro

Lugna, lyssna aktivt, visa omsorg och informera är viktigt när du träffar oroliga patienter.