Brödsmule-navigation

Chefer för verksamheter i både offentlig och privat regi kan beställa provtagning för tillsvidareanställda så väl som visstidsanställda/timanställda och studenter som gör praktik. Särskilda rutiner för provtagning finns framtagna, både för pågående infektion med covid-19 (PCR) och antikroppstest (serologi) för medarbetare som är skrivna andra län.

Provtagning för pågående sjukdom (PCR)

Medarbetare som är skrivna i ett annat län, eller bor på adresser utan fast väg hela vägen fram till bostaden (dvs inte bilfärja) kan inte få ett provtagningspaket budat hem till sig, men om de har bil och mår bra nog för att köra, så kan de provta sig vid en mobil provtagningsstation. Provsvaret är klart inom två vardagar.

Provtagningen förutsätter att medarbetaren har smartphone, BankID och giltigt personnummer (ej samordningsnummer eller skyddad identitet/skyddade personuppgifter).

Ansvarig chef registrerar provtagning enligt rutinen nedan:

Utöver registreringen av medarbetare är processen för provtagningen densamma som för medarbetare som bor i Stockholms län. Mer information, som kontaktuppgifter och frågor & svar, nås via länken nedan:

Antikroppstest för medarbetare som är friska sedan 14 dagar


Medarbetare som vill testa sig för antikroppar gör det via provtagningsprocessen för allmänheten som finns på 1177.se/Stockholm/corona-provtagning. För att erbjudandet ska bli tillgängligt för medarbetare som är skrivna i ett annat län måste ansvarig chef först ringa kundservice på Karolinska Universitetslaboratoriet och registrera medarbetarens personnummer. Kontaktuppgifter och rutinen finns på:

Nästkommande vardag kan medarbetaren sedan gå in och beställa och boka tid för antikroppstest enligt rutinen som står under rubriken "Antikroppstest på över 80 provtagningsenheter runt om i Stockholms län" på 1177.se: