Brödsmule-navigation

Den grundläggande lagstiftningen för smittspårning är inte ändrad och smittskyddslagens regelverk är detsamma.

Smittspårning av allmänfarliga sjukdomar som till exempel klamydia, hiv och tuberkulos ska göras på samma sätt som tidigare.

Det innebär att patienten är skyldig att medverka i smittspårningen, men vårdgivaren har ansvar för att smittspårning genomförs.

Smittspåraren ansvarar för att följa upp att kontakten är provtagen.

En ny föreskrift för smittspårning är planerad att ges ut hösten 2020.