Brödsmule-navigation

Den 25 juni kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer för personlig skyddsutrustning. Skälet till förändringen är svårigheten att alltid kunna göra situationsbaserade riskbedömningar. Vårdhygien Stockholm har nu utifrån de nya rekommendationerna uppdaterat de dokument som berörs, bland annat Omhändertagande av patient med feber eller luftvägssymtom. Uppdateringen innebär att visir ska användas i kombination med munskydd vid vårdsituationer närmare än två meter från patienten.

Läs mer