Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

På samlingssidan ”Handläggning av nyupptäckt fall av covid-19” finns ny information om hur smittspårning av covid-19 skall ske och vem som kan utföra denna smittspårning. Information finns också om smittspårning inom vården samt SÄBO. På sidan finns även information till kontakter till personer med aktuell covid-19, information till chefer samt länkar till de uppdaterade smittskyddsbladen.