Brödsmule-navigation

Rekommendationerna ska säkra en smittsäker och trygg vård så att invånare kan känna sig trygga i kontakten med vården under pandemin. De riktar sig till planerad verksamhet, till exempel öppenvårdsmottagningar och dagkirurgiska verksamheter.

I rekommendationerna finns anvisningar om hur kallelser kan kompletteras med information, hur väntrum, behandlings- och undersökningsrum kan anpassas, samt vilka rutiner personal bör följa för att minska risk för smitta.

Läs mer