Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Rekommendationerna ska säkra en smittsäker och trygg vård så att invånare kan känna sig trygga i kontakten med vården under pandemin. De riktar sig till planerad verksamhet, till exempel öppenvårdsmottagningar och dagkirurgiska verksamheter.

I rekommendationerna finns anvisningar om hur kallelser kan kompletteras med information, hur väntrum, behandlings- och undersökningsrum kan anpassas, samt vilka rutiner personal bör följa för att minska risk för smitta.

Läs mer

Vårdhygieniska rekommendationer vid återgång till ordinarie vårdverksamhet i öppenvård

Rekommendationer för planerad öppenvård som återgår till ordinarie verksamhet.

Covid-19 – corona virusinfektion

Vårdhygieniska rutiner för att undvika smitta samt vid misstänkt eller konstaterad Covid-19.