Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 1 040 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 sedan senaste lägesrapporten den 25 juni, det betyder att totalt 19 892 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

Av länets totalt 313 SÄBO och 70 korttidsboenden är det 240 som har eller har haft någon boende med positiv diagnos av covid-19.

Av de 19 892 positivt provtagna är 2 461 personer provtagna på Särskilt boende för äldre, SÄBO.

Antal vårdade

40 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus. Dessutom vårdas 242 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. Totalt vårdas 282 patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård.

Hittills har 5 475 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 110 fler rapporterat utskrivna sedan den 25 juni. 

Antal avlidna

Totalt 2 298 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Det innebär att en ytterligare person har rapporterats avliden sedan den 25 juni.

Av 2 298 personer som har avlidit i Region Stockholm av covid-19 är det 981 personer som är provtagna på ett SÄBO, det betyder att ingen ytterligare person provtagen på SÄBO har rapporterats avliden sedan torsdagens rapport.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan – på måndagar och torsdagar.

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med helger.

Region Stockholm redovisar siffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna av antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 29 juni

Antal provtagna ökar

Nu pågår testning av misstänkt covid-19 smitta samt av förekomst av antikroppar. Testerna är kostnadsfria för regionens invånare och ökar stadigt för varje vecka.

Fram till och med vecka 26 har det genomförts 134 854 tester av misstänkt smitta.

Testning av antikroppar som genomförts under samma period är totalt 67 068 stycken, men ytterligare 97 107 tester är bokade och kommer att genomföras den närmsta tiden. 

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik

Just nu finns det fortfarande ett fåtal lediga intensivvårdsplatser, geriatriska platser och platser inom akutsjukvård. Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen är minskande men på en fortsatt hög nivå.

Tips inför resa från Folkhälsomyndigheten

Idag kan personer utan symtom resa längre sträckor i Sverige. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska man dock inte resa om man har minsta lilla symtom. De uppmanar också till att fortsätta tvätta händerna, begränsa sociala kontakter och hålla avstånd till andra, samt att följa de riktlinjer som finns på resmålet. Boka gärna ombokningsbara biljetter ifall du skulle insjukna. Skulle du insjukna under din resa måste du kunna ta dig hem själv utan att riskera att smitta andra, eller isoleras på besöksorten.

Andra rekommendationer är att boka plats, undvik resa om det inte går. Undvik om möjligt kollektivtrafik. Gå, cykla eller använd alternativa färdsätt för att minimera trängsel.

Utrikesdepartementet (UD) avråder från icke nödvändiga resor till länder utanför EU, EES och Schengen till och med den 31 augusti 2020. Från och med 30 juni hävs avrådan för vissa länder inom EU. Mer info finns i länkarna här.

Inrikesresor, Krisinformation.se - krisinformation från svenska myndigheter:

Utrikesresor- UD:s reseinformation:

 

Råd till alla länets invånare

  1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.
  2. Minska dina sociala kontakter och umgås bara med de du bor med.
  3. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  4. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  5. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  6. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

Mer information

Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på

 eller hos