Brödsmule-navigation

- Vi har en vår bakom oss då hela vården ställt om för pandemins skull och vi fortsätter arbeta i ett förhöjt beredskapsläge hela sommaren. Både de covid-sjuka och andra med akuta sjukdomar och behov ska få vård och därför har vi planerat och beslutat om åtgärder men vi måste också vara beredda att tänka om för nya behov kan uppstå plötsligt, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm

Behovet av vård under sommaren kommer vara stort med både extra covid-vård och all annan akut och nödvändig sjukvård. Därför har regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) beslutat att det ska finnas 200 fler öppna vårdplatser än sommaren 2019 tillsammans med den kapacitet som krävs för att vårda covid-19 patienter. Inom intensivvården ska det finnas minst dubbelt så många bemannade platser. Planerad vård som kan vänta ställs in till 31 augusti så att inga andra prioriteringar ska behöva göras än de som är medicinskt motiverade.

- Vi kommer prioritera dig som blir akut sjuk eller skadad och dig som har kroniska sjukdomar och behöver regelbunden vård. I början av pandemin var det färre som sökte med andra sjukdomar än covid-19.  Nu ökar det igen och det är bra, det är viktigt att alla som behöver akut vård, oavsett om det är fysiska eller psykiska sjukdomar verkligen söker vård.  De som har sjukdomar och skador som inte behöver tas om hand direkt kan få vänta lite längre. Vi råder alla att ringa 1177 som kan hjälpa till med bedömningen, säger Johan Bratt

Fortfarande flera hundra i covid-19 vård

Sedan februari i år har hela regionen arbetat hårt tillsammans för att klara den omfattande pandemin. Alla delar av vården har varit involverade, både de som arbetat direkt med covid-19 patienter och alla de som fått anpassa sina verksamheter på grund av de nödvändiga prioriteringar som gjorts. Nu minskar covid-vården långsamt men fortfarande vårdas flera hundra patienter varje dag på grund av covid-19, en omfattande provtagning har precis sjösatts och många patienter som stått tillbaka behöver nu få sin vård för att deras sjukdomar inte ska bli akuta.

Exceptionella insatser av medarbetare

Ett stort pussel läggs nu av alla vårdgivare för att medarbetarna ska kunna få sin sommarsemester samtidigt som villkoren för de som är i tjänst ska vara rimliga. En särskild ersättning för de som tar extrapass när bemanningen inte räcker till har införts för all vårdpersonal i regionens vård i egen regi, detta är något som tidigare bara funnits för vissa yrkesgrupper.

- Medarbetarna har en vår bakom sig som inte liknar någon annan. De har arbetat på ett exceptionellt bra sätt med en helt ny sjukdom, där kapaciteten skalats upp snabbt, med nya rutiner, nya samarbeten och nya kollegor. Det gäller alla delar av vården både akutsjukhus, geriatrik, primärvård och psykiatri. Jag vet att de är stolta över det de åstadkommit men också trötta. Alla arbetsgivare i vården har en utmanande uppgift nu med att både ge ledighet och samtidigt säkra att det finns kapacitet, Johan Bratt

Så redovisas läget i vården pandemi-sommaren 2020

Precis som tidigare somrar kommer läget i vården redovisas i regelbundna rapporter. Tillsammans med varje rapport finns färsk statistik om vårdplatser, besök i vården och vården av patienter med covid-19. Regionens chefläkare kommenterar läge i varje rapport.

Pandemi-sommaren 2020 i olika delar av vården

1177 på telefon

Kommer som vanligt vara första kontakten till vården. Här får patienter hjälp att bedöma om de behöver vård, vilken vård som behövs och hur bråttom det är. Har förstärkt sin bemanning redan under pandemin. Varje vecka följer regionen svarstoder på telefon för att veta om det behövs förstärkningar.

Vårdcentralerna

Här kommer de flesta invånare få sin vård varje vecka. De som behöver undersökas fysiskt kommer dit och träffar läkare men när det går tas patienterna emot via videobesök för att undvika smittspridning. Här tas patienter i alla åldrar emot både med kroniska och nytillkomna sjukdomar. Många patienter med långdragna symtom av covid-19 tas om hand och utredningar görs för att både konstatera och utesluta sjukdomar. Alla 200 vårdcentraler har öppet som vanligt men fokus ligger mer på de mest akuta tillstånden.

Närakuter

Närakuterna kommer att ha öppet som vanligt och kommer ta emot patienter med sjukdomar och skador som inte behöver akutsjukhusets resurser.

Smittskydd

Regionens smittskyddsläkare kommer arbeta hela sommaren med att bevaka pandemins utveckling och uppdatera råden till både invånare och vården. Ju bättre stockholmarna kan följa råden om att hålla avstånd och stanna hemma när de är sjuka, desto färre kommer behöva sjukhusvård.

Provtagning

En omfattande provtagning både för pågående och genomgången covid-19 görs nu i regionen. Patienter och vårdpersonal är högst prioriterade men tusentals andra stockholmare kommer också testas varje vecka.

Akutsjukhus

Alla akutsjukhus har fått i uppdrag att ha fler platser öppna än förra sommaren. Tillsammans med den geriatriska vården ska det finnas 200 fler vårdplatser. Intensivvården ska vara fördubblad jämfört med en vanlig sommar för att täcka behoven hos de covid-sjuka. Trots detta väntas trycket fortfarande bli högt i akutsjukvården och arbetet med verksamhetschefer arbetar fortfarande med att lägga bemanningsscheman så att medarbetare kan få semester, samtidigt som de som är på plats ändå ska kunna arbeta under rimliga förhållanden.

Vården har under pandemins gång blivit allt bättre på att tidigt hitta rätt behandling för de covid-sjuka, det gör att behovet av just intensivvård blivit något mindre medan många fortfarande behöver annan akutsjukvård. Som tidigare år har akutsjukhusen möjlighet att köpa extra rehabiliteringsplatser och Sophiahemmet kommer också avlasta sjukhusen med eftervårdsplatser.

Geriatrisk vård

Den specialiserade vården för de äldre har gjort stora förändringar under pandemin och fortsätter bedriva både covid-vård och annan geriatrisk vård. Även de har fått i uppdrag att ha fler platser öppna än förra året. Här vårdas många sköra patienter under en längre tid.

Förlossningsvård

Förlossningsvård: Sommaren är den tid på året då det föds flest barn. En gemensam planering har gjorts tillsammans med förlossningsklinikerna för att det ska finnas kapacitet för ca 620 förlossningar i veckan i genomsnitt. Flera kliniker har kunnat bemanna för att täcka sin andel av förlossningarna även om det kommer att bli högt tryck många veckor. På framförallt Danderyds sjukhus är bemanningen ännu inte klar och ett intensivt arbete pågår för att bemanna de extrapass som ännu inte blivit klara. Fler timvikarier och att ytterligare använda och samordna totalkapaciteten kan vara en del av lösningen.

Psykiatrisk vård

Den psykiatriska vården har öppet och tar emot de patienter som behöver vård. I början av pandemin var det färre som lades in i heldygnsvård och gick till de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna, något som kunde vara ett tecken på att personer som behövde vård inte sökte den hjälp de behövde. Nu har dock patienterna kommit tillbaka igen vilket är positivt. Den psykiatriska heldygnsvården har fler platser öppna än förra sommaren tack vare fem nya vårdavdelningar. Inom barnpsykiatrin utökades platserna inför sommaren 2019.

Ambulanssjukvård

Sommarhelikoptrar är igång, i år började den andra helikoptern ta uppdrag redan i april. Akutläkarbilarna har ett extra uppdrag under midsommar med två bilar dygnet runt och jourläkarbilarna kör som vanligt hela sommaren. Alla specialenheter är i drift som vanligt, som till exempel PAM, den psykiatriska akutambulansen och intensivvårdsambulansen. När det gäller sjuktransporter är organisationen fördubblad jämfört med förra sommaren, en förstärkning som trädde i kraft under våren på grund av pandemin och behovet väntas fortsätta under sommaren.

Kommunikation

Sedan pandemins start har en omfattande invånarkampanj pågått i många kanaler för att vägleda invånare så att de följer smittskyddsläkarens rekommendationer om att hålla avstånd, stanna hemma om du är sjuk och inte resa långt. Kampanjen fortsätter med oförminskad styrka hela sommaren i alla kanaler och på 39 språk.