Brödsmule-navigation

Det finns nu en filmad presentation av den resultatsammanställning som Smittskydd Stockholm tidigare publicerat kring en enkät om covid-19 på Särskilda boenden för äldre (SÄBO).  Enkäten skickades ut under påskhelgen 2020 till verksamhetschefer på SÄBO i Stockholms län. Syftet var att snabbt få en lägesbild över de utmaningar som fanns kring arbetet med covid-19. Sammanställningen presenterades för verksamheterna på digitala möten den 4 och 5 maj samt föredrogs på Folkhälsomyndighetens pressträff den 4 maj. Resultaten publicerades även på Smittskydd Stockholms webbplats samma dag.

Det här är en inspelning av presentationen som gjorts i efterhand och innehåller förtydligande av sammanställningen. Syftet med presentationen är att underlätta för mottagaren att förstå resultaten i enkäten. Det är samma bilder i den inspelade presentationen som i den tidigare publicerade sammanställningen.