Brödsmule-navigation

Medarbetare i vård med avtal med regionen och medarbetare inom den kommunala omsorgen som arbetar inom äldreomsorgen eller omsorgen om personer med funktionsnedsättning erbjuds provtagning i hemmet (PCR) när de är sjuka. Chefer för verksamheter i både offentlig och privat regi kan beställa egenprovtagning för tillsvidareanställda så väl som visstidsanställda/timanställda och studenter som gör praktik inom vård & omsorg. Provtagningen bekostas av staten.

Egenprovtagningen sker i hemmet genom att ett provtagningspaket budas hem till medarbetaren.

Oavsett provresultat måste medarbetare vara symtomfria och känna sig fullt friska innan de börjar arbeta igen. För medarbetare som får positivt provsvar (påvisad covid-19) gäller att de måste varit symtomfria under minst två dygn innan de får återvända till sin arbetsplats, totalt minst sju dagar hemma från dagen de fick symtom innan de får återvända till jobbet.