Brödsmule-navigation

TBE-säsongen är nu igång. Smittskydd Stockholm vill påminna om att huvudvärk och feber under pandemin även kan vara tecken på TBE. Se nedan för information om vaccinationsrekommendationer, hur du kan skydda dig, karta över riskområden samt statistik. Vi rekommenderar vår nya webbutbildning om TBE för medarbetare inom vården.

TBE webbutbildning

En utbildning som riktar sig till läkare och sjuksköterskor som vill repetera sina kunskaper om TBE och aktuella vaccinationsrekommendationer.