Brödsmule-navigation

I mars när coronaviruset spreds i snabb takt var många invånare oroliga och ringde 1177. Detta skapade mycket långa väntetider till 1177. Region Stockholm tog då fram ett digitalt självskattningstest för att förbättra vägledningen och minska oron. Självskattningstestet minskade kön till 1177 radikalt och de som behövde prata med vårdpersonal kunde komma fram. Inom två dygn hade 1,2 miljoner klickat på startsidan för självskattningstestet och nästan 1 miljon självskattningar gjordes. Idag har närmare 1,9 miljoner genomfört självskattningstestet och det används i ytterligare 12 av landets regioner.

Självskattningstestet är en av tre kandidater till Vitalis stipendium som delas ut i slutet av augusti. Vitalis är en konferens och mässa om digitalisering och framtidens vård och omsorg, med deltagare från bland annat regioner, kommuner och privata vårdgivare.