Brödsmule-navigation

Idag finns tre stycken mottagningar för barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård med områdesansvar som tidigare upphandlats enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU, i Region Stockholm. I den ena upphandlingen ingår två mottagningar, en i Järva och en Botkyrka. Den andra upphandlingen består av en mottagning i Handen. Mottagningarna är upphandlade vid två olika tillfällen, det ena avtalet har redan gått ut den andra avtalet går ut nästa år.

Beslut om samordnad upphandling

Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om en ny samlad upphandling med områdesansvar i Rinkeby, Kista, Spånga och Tensta samt Botkyrka kommun respektive kommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn. Enligt den tidsplan som gjorts i samband med tjänsteutlåtandet planeras det nya avtalen träda i kraft senast den 1 juni 2022.

Avtalet med de upphandlade barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna i Järva och i Botkyrka kommun gick ut den 4 maj 2020. En tidigare påbörjad ny upphandling av de två mottagningarna avbröts på grund av slutsatser om förändrat vårdbehov som lyftes i ”Kartläggning av vårdkedjorna för barn och ungdomar med ASD eller ADHD” och förstudien ”En förstärkt Första linje för psykisk ohälsa”. Det innebar att avtalen med Järva och Botkyrka behövde förlängas med direktavtal i avvaktan på ny upphandling. Avtalet för mottagningen i Handen går ut den 31 maj 2021 och planeras att förlängas ett år, fram till 31 maj 2022.

Vårdbehovet inom uppdraget

I uppdraget ingår ett brett utbud av barn- och ungdomspsykiatriska insatser. Det omfattar insatser till små barn och deras familjer upp till barn i tonåren. De största patientgrupperna är barn med depression och ångest samt barn med funktionsnedsättningar som autismspektrumtillstånd och/eller ADHD. För att uppnå ett tillfredställande resultat för individen behövs ofta samarbete och planering tillsammans med kommunala verksamheter som bland annat socialtjänst.