Brödsmule-navigation

Handlingsplanen beskriver hälsoeffekter av värmebölja och värmerelaterade symptom för olika riskgrupper. Den beskriver också effekter på läkemedel vid långvarig värme. Handlingsplanen ger vägledning kring åtgärder - både allmänna åtgärder och mer specifika åtgärder som exempelvis hantering av sterila produkter vid hög luftfuktighet.

Den innehåller dessutom checklistor för olika funktioner:

  • chef/arbetsledare inom primärvården
  • chef/arbetsledare vid vårdavdelningar
  • läkare/sjuksköterska
  • särskilda boende och hemsjukvård
  • chef/arbetsledare för vårdpersonal

Ett särskilt avsnitt ger vägledning vid vård av patienter med covid-19 vid värmebölja.