Brödsmule-navigation

Nu finns en efterlängtad funktion i personalverktyget för e-tjänsterna på 1177.se. När vårdgivare besvarar ett ärende i 1177 Vårdguidens e-tjänster kan de bifoga en eller flera filer i svaret till invånaren. Formaten kan vara PDF, GIF, JPEG eller PNG. Det är bara vården som kan skicka filer för närvarande. Funktionen finns inte för invånare.