Brödsmule-navigation

Vårdhygien Stockholm har sedan tio år tillbaka erbjudit personal inom vård- och omsorg en webbaserad utbildning i Basala hygienrutiner med totalt över en miljon besökare. I slutet av januari 2020 stängdes den utbildningen, och istället presenterades en ny modern digital utbildning på Vårdhygien Stockholms hemsida den 7 februari. Utbildningen är utformad i html-format vilket medger användning även i smartphones och surfplattor. Lanseringen kom i precis rätt tid – vid starten av covid-19-pandemin – och den har använts flitigt över hela Sverige. I nuläget har över 253 000 personer besökt utbildningen och förhoppningsvis har den bidragit till att öka kunskaperna om hygienrutiner under rådande pandemi.