Brödsmule-navigation

Mindre leveranser av klorhexidinsprit förväntas under vecka 25–28 vilka dock kommer att fördelas mellan alla regioner.

Regional särskild sjukvårdsledning har därför tagit fram instruktioner för hur användningen kan prioriteras och vilka alternativa produkter som kan användas.