Brödsmule-navigation

Tidigare under pandemin fanns en risk för försämrad kapacitet inom abortvården. För att säkerställa den beslutades att kirurgiska aborter skulle centraliseras till två mottagningar, detta utökades sedan till tre.

Nu har Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, beslutat att abortvården ska återgå till normalläge. Det innebär att alla vårdgivare som har uppdraget kirugisk abort ska genomföra dessa. Bokning av aborter skulle tidigare endast göras via ett samordningsnummer men nu kan man även bokas direkt via respektive vårdgivare.