Brödsmule-navigation

Vårdplatsbehovet för covid-19 patienter minskar på akutsjukhusen och behovet av vanliga vårdplatser ökar, särskilt inom geriatriken. Därför har det beslutats att personalen vid Capio Geriatrik Vårberg kan återgå till sin ordinarie arbetsplats.

Beredskap för att kunna driftsätta Älvsjö sjukhus med kort startsträcka bibehålls inför det fall att akutsjukhusens tekniska kapacitet sviktar. Detta bedöms kunna göras med befintlig personal från aktuellt sjukhus som då överförs till Älvsjö sjukhus.