Brödsmule-navigation

Medarbetare som är sjukskrivna med symtom som hosta, snuva och/eller feber/sjukdomskänsla i minst 24 timmar kan nu provta sig för covid-19. Provtagning är möjlig för tillsvidareanställda såväl som för visstidsanställda/timanställda inom vårdverksamhet, både i offentlig och i privat regi, förutsatt att verksamheten har avtal med Region Stockholm.

Provtagning sker antingen via hemprovtagning, där ett provtagningskit budas hem till medarbetaren, eller på drive-in stationer som snart öppnar. Ansvariga chefer stämmer av med sjukskrivna medarbetare om de är intresserade av egenprovtagning och beställer sedan prov. Processen kring provtagning och uppföljning sköts via appen Alltid Öppet.