Brödsmule-navigation

Under den tidiga fasen av covid-19 pandemin gjordes många insatser för att mobilisera akutsjukvårsplatser. För att säkerställa kapaciteten iordningställdes Älvsjö sjukhus vid Stockholmsmässan i början av april.  Vårbergsgeriatriken fick i uppdrag att stänga sin verksamhet för att klinikens personal skulle vara i beredskap om sjukhuset behövde öppnas. Hittills har Älvsjö sjukhus inte behövt tas i bruk.

Vårdplatsbehovet för patienter med covid-19 minskar nu på akutsjukhusen och behovet av vanliga vårdplatser ökar och särskilt inom geriatrik. Den 5 maj 2020 beslutades att Vårbergsgeriatriken ska öppna upp igen och 33 vårdplatser har öppnats. Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att återstående 33 vårdplatser ska öppnas senast 1 september. Vårbergsgeriatriken ersätts med full rörlig ersättning för den period personalen har haft beredskap. Den fasta delen av ersättningen utgår som avtalat för 2020 även om produktionsvolymen varit mindre på grund av rådande situation.