Brödsmule-navigation

Privata vårdgivare som lånat ut personal till Region Stockholms akutsjukhus och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ska fakturera den vårdgivare där personalen är utlokaliserad. Här kommer ett förtydligande om vad som gäller för fakturering av kostnader för utlokaliserad personal:

  • Fakturan ska skickas direkt till den vårdgivare (akutsjukhus eller SLSO) som nyttjat bemanningen.
  • Respektive akutsjukhus eller SLSO hanterar, godkänner och attesterar fakturan enligt sina ordinarie rutiner för extern personal.
  • Det är viktigt att fakturan kodas för att möjliggöra korrekt uppföljning av merkostnader kopplat till covid-19.

Vid frågor om fakturaadress, mottagarreferens och kodning ska privata vårdgivare kontakta kontaktperson vid respektive mottagande akutsjukhus alternativt SLSO.