Brödsmule-navigation

Den pågående pandemin påverkar akutsjukhusens verksamhet på många sätt. Stora delar av den elektiva vården stängs tillfälligt ner för att den akuta och imperativa vården ska kunna upprätthållas. Detta påverkar den rörliga ersättningen som utbetalas till akutsjukhusen. Mot bakgrund av detta fattades ett ordförandebeslut den 26 mars 2020 (HSN 2020-0488) om att akutsjukhusen skulle erhålla fast ersättning under perioden mars till maj 2020.

Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att den fasta ersättningen ska fortsätta gälla även under perioden 1 juni till 30 september 2020 för akutsjukhusen Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus, Capio S:t Görans sjukhus) med anledning av den pågående pandemin.

I samverkan med akutsjukhusen kommer förvaltningen utvärdera hur pandemin påverkar utfallet för kvalitetsindikatorerna under 2020 och den målrelaterade ersättningen för dessa. Målsättningen är att ett försämrat utfall som inte kunnat undvikas till följd av pandemin inte ska försämra sjukhusens målrelaterade ersättning.