Brödsmule-navigation

Filmerna vänder sig främst till omvårdnadspersonal och beskriver basala hygienrutiner, vad covid-19 är, när man ska ha skyddsutrustning och inte, hur skyddsutrustning tas på och av samt slängas, och hur man rengör ett engångsvisir. Syftet är att medarbetarna kan känna sig trygga i mötet med de personer de ska vårda.

Det finns en längre film på ca 11 minuter som visar flera olika situationer och moment, samt uppdelade filmklipp som visar ett moment i taget.