Brödsmule-navigation

Sedan i mars har Region Stockholm tagit prov för covid-19 på alla med luftvägsymptom som ska läggas in eller är inneliggande på sjukhus eller bor på ett särskilt boende för äldre, SÄBO. Successivt har fler medarbetare kunnat provtas och idag erbjuds alla medarbetare inom vård som har avtal med Region Stockholm, medarbetare på äldreboenden, hemtjänst, personliga assistenter och medarbetare på LSS-boenden egenprovtagning för covid-19 när de är hemma sjuka.

Den 19 maj meddelade regeringen att patienter där det är medicinskt relevant att säkerställa om hen har covid-19 ska kunna provtas även i öppenvården. Det kommer att skicka ut instruktioner senare i veckan för hur provtagningen ska göras på ett säkert sätt för att undvika smittspridning.

Egenprovtagningen för covid-19 kommer även utökas till prioritetsgrupp 3 i enlighet med Folkhälsomyndighetens ”Nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19”. Detta innebär att medarbetare inom utpekade samhällsviktiga grupper kommer att kunna provta sig för covid-19 när de är hemma sjuka. Som samhällsviktig verksamhet räknas personer som arbetar i det som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, definierat som prioriterade för provtagning för covid-19.  Egenprovtagningen för prioritetsgrupp 3 kommer att upprättas i samverkan med Länsstyrelsen.