Brödsmule-navigation

Den förändrade inriktningen innebär att provtagning nu ska göras även på symtomfria personer som flyttar in på alla dessa boenden. Provtagningen görs, såsom tidigare, av Samariten Ambulans AB och sker från och med 1 juni helgfria vardagar kl. 9-17.