Brödsmule-navigation

Med anledning av covid-19 pandemin har ordinarie personalstyrka på sjukhusen utökats med extrapersonal i form av timanställningar, inhyrningar och volontärarbete. Beslutet om avgiftsfri parkering ska bidra till att fler medarbetare kan resa med bil till och från arbetet. Det ökar därmed möjligheten att undvika resor i kollektivtrafiken och minska risken för smittspridning.

Den avgiftsfria parkeringen gäller vid alla fastigheter som Locum förvaltar, inklusive Älvsjö sjukhus. En särskild app har tagits fram där vårdpersonalen kan registrera sig för att kunna parkera utan kostnad. Information om detta förmedlas via intranäten på respektive sjukhus.

Beslutet kan avbrytas eller förlängas utifrån nya avväganden, med anledning av covid-19 pandemin.