Brödsmule-navigation

Provtagning för covid-19 erbjuds sedan en tid medarbetare som är hemma sjuka som arbetar på särskilt boende för äldre, på boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS, socialpsykiatri), som personliga assistenter eller inom hemtjänst.

Egenprovtagning är även möjlig för medarbetare inom socialtjänsten som i sitt dagliga arbete möter invånare inom äldreomsorg eller verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att exempelvis även ledsagare, biståndshandläggare och socialsekreterare har möjlighet att testa sig för covid-19. Även medarbetare vid hem för vård eller boende (HVB) där det finns äldre personer och/eller personer med funktionsnedsättning placerade erbjuds egenprovtagning. Medarbetare inom elevhälsans medicinska insats kan också få egenprovtagning.

Egenprovtagning är möjlig för medarbetare som är hemma sjuka med symtom som hosta, snuva och/eller feber/sjukdomskänsla i minst 24 timmar. Detta gäller för såväl tillsvidareanställda som för visstidsanställda/timanställda, både inom offentlig och privat verksamhet.

Ansvariga chefer stämmer av med medarbetare som är hemma sjuka om de är intresserade av egenprovtagning och beställer sedan detta. Egenprovtagningen sker i hemmet genom att ett provtagningskit budas hem till medarbetaren.

Olika provtagningsprocesser gäller beroende på var medarbetarna arbetar inom länets omsorg.