Brödsmule-navigation

Samtalet leds i vanlig ordning av kommunikationschef, Fredrik Medin.

FVM-podden riktar sig till personer som är involverade i arbetet med FVM eller som bara vill veta mer om hur arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö går inom Region Stockholm och Region Gotland.

Har du frågor och synpunkter eller förslag på ämnen som du vill att vi tar upp i podden, kontakta fvm@sll.se