Brödsmule-navigation

Under covid-19-pandemin vill Vårdhygien Stockholm särskilt uppmärksamma WHO:s arbete och handhygienens betydelse. Målet för Vårdhygien Stockholm är att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning genom undervisning, rådgivning och kvalitetssäkring.

Världshälsoorganisationen, WHO, arbetar sedan många år över hela världen med att förbättra vårdpersonalens handhygien genom kampanjen ”Clean Care is Safer Care”. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en svensk version av WHO:s material Five moments of hand hygiene - när man skall utföra handdesinfektion, se bild nedan.

handhygien.PNG

I utbildningssyfte finns en digital utbildning i Basala hygienrutiner på Vårdhygien Stockholms hemsida, och sedan starten 7 februari 2020 har 176 000 personer besökt utbildningsplatsen. Utbildningen kostnadsfri för alla till och med 31 maj. Detta är en åtgärd för att öka kunskapen och minska risken för smittspridning.