Brödsmule-navigation

Region Stockholm genomför en omfattande kommunikationsinsats om hur invånarna kan bidra till att minska smittspridningen. I de löpande utvärderingarna av insatserna har det visat sig att många invånare vill förstå i detalj om relationen mellan droppsmitta och vikten av att hålla avstånd.

Informationsbladet finns även på engelska, arabiska, somaliska, persiska och tigrinska.

Här kan du ladda ner informationsbladet:

Så smittar coronaviruset A5

Framsidan visar illustrationer över hur coronaviruset smittar som visar varför det är viktigt att hålla ett avstånd på 2 meter. På baksidan finns tips på hur man skyddar sig själv och andra, och telefonnummer för sjukvårdsrådgivning på olika språk.

Här finns allt kommunikationsmaterial från kampanjen samlat:

Kommunikationsstöd om covid-19

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.