Brödsmule-navigation

Sedan tidigare finns ett beslut från Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, om att kirurgiska aborter som inte kräver akutsjukhusets resurser endast utförs på två kliniker i Stockholm under coronapandemin. Inför sommaren behöver kapaciteten förstärkas. Därför kompletteras de två klinikerna med Octaviakliniken.

De kliniker som utför kirurgiska aborter är:

  • Ultragyn Sophiahemmet
  • Gynekologikliniken Södermalms läkarhus
  • Octaviakliniken

Medicinska aborter utförs på övriga kliniker.

Alla aborter i Region Stockholm ska bokas via Södersjukhusets samordningsnummer: 08-616 27 00.