Brödsmule-navigation

Regionen arbetar intensivt för att alla medarbetare i vården som är hemma med symtom som hosta, snuva, halsont och/eller feber/sjukdomskänsla ska kunna provta sig för covid-19. Längre fram i vår kommer även friska medarbetare i vård och omsorg som inte testats positivt för covid-19 att kunna provtas för påvisning av antikroppar.

Eftersom provtagnings- och uppföljningsprocesserna för medarbetare inom geriatriken och akutsjukhusen sköts via appen Alltid öppet är det bra att redan nu laddar hem den från AppStore eller GooglePlay, för att senare kunna få sitt provsvar så snabbt som möjligt. Alltid öppet kräver i sin tur att man har en smartphone med mobilt BankID.

Det pågår även ett antal provtagningsstudier inom vården nu. Här finns information om provtagningsprocesser som ordnas av Region Stockholm: