Brödsmule-navigation

Sidan på vårdgivarguiden.se innehåller instruktioner, riktlinjer och informationsmaterial som ska stödja medarbetarna i deras arbete och minska risken för smittspridning. Bland att om hygienrutiner, skyddsutrustning, provtagning och rutiner när personer avlider i covid-19.

Nyhetsbrevet ”Aktuellt om covid-19 för kommunal omsorg” skickas bland annat till verksamhetsansvariga för kommunal vård och omsorg. Här sammanställs aktuell information från Region Stockholms arbete som kan vara till nytta för medarbetarna. Till exempel beslut om nya vårdhygieniska riktlinjer, information från Smittskydd Stockholm och nya informationsmaterial.