Styrning av patientflöden vid ökat behov av... | Vårdgivarguiden
Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Regelverket, som infördes den 20 mars, innebär att vårdverksamheter utanför akutsjukhusen får ett större uppdrag än normalt vad gäller antal patienter och att ta emot fler patienter med stora behov av sjukvård. Sköra multisjuka äldre är den patientgrupp som drabbats hårdast av covid- 19 i länet. Det innebär att vårdgivare som omhändertar denna patientgrupp behöver ta ett fortsatt stort ansvar för covid-19-smittade, både i den akuta fasen och ett ökande behov av eftervård och rehabilitering. Att kunna få vård i hemmet eller inom ett särskilt boende kan vara det bästa alternativet utifrån behovet.

Många vård- och omsorgsverksamheter berörs

Regelverket berör alla privata och egenägda verksamheter utanför akutsjukhusen; husläkarmottagningar inklusive hemsjukvård, avancerad vård i hemmet (ASiH), specialiserad palliativ vård (SPSV), geriatrik och slutenvårdsrehabilitering. Regelverket påverkar också vårdrelaterad verksamhet inom kommunal vård och omsorg.

Operativ krisledning 

En operativ krisledning på Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har uppdraget att samordna och koordinera patientflöden enligt regelverket. Krisledningen har varit i funktion sedan 20 mars 2020. 

Länk till regelverk

Version 4, beslutad 22 maj 2020. Regelverk för att säkerställa att de svårast sjuka i covid-19 får tillgång till akutsjukhusens resurser. Regelverket berör husläkarmottagningar inklusive hemsjukvård, ASIH, SPSV, slutenvårdsrehabilitering, geriatrik, jourläkarbilar samt akutsjukhusen och påverkar även kommunala verksamheter.

Läs mer om covid-19

Uppdatera dig dagligen om nya beslut, ny kunskap och läget i pandemin. 

Covid-19 samlad information

Samlingssida för regionens information om coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Information till kommunal verksamhet

Information om provtagning, rutiner, skyddsutrustning, handläggning av fall, omhändertagande av avlidna med mera.