Brödsmule-navigation

Sedan början av april kan viss vård- och omsorgspersonal som är sjukskrivna med hosta, snuva och/eller feber/sjukdomskänsla provta sig hemma för covid-19. De som idag erbjuds självprovtagning är medarbetare som arbetar nära de mest utsatta invånarna på SÄBO, LSS-hem, personal som arbetar inom ASiH, specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) samt ambulanssjukvård. Från och med den 4 maj kan även medarbetare vid geriatriska verksamheter samt på Norrtälje sjukhus provta sig hemma.  Självprovtagning är möjlig för medarbetare inom vård och omsorg i offentlig så väl som i privat regi.

Om provtagningen visar att medarbetarna inte har covid-19, kan de återvända till sin arbetsplats när de är symptomfria. Medarbetare med påvisad infektion ska stanna hemma tills de varit symtomfria under två dygn.

Utökad provtagning av sjukskrivna

För att balansera kapaciteten hos ackrediterade laboratorier samt hos de digitala vårdgivare som är ansvariga remitterande vårdgivare, utvecklas nu ett flertal olika provtagningsprocesser. Allt eftersom provtagningsprocesserna säkras och kapaciteten skalas upp kommer fler sjukskrivna medarbetare kunna provta sig hemma. Medarbetare som arbetar på akutsjukhusen där patienter med covid-19 vårdas kommer erbjudas provtagning nu närmast, följt av medarbetare inom övriga vården.  

Regionen har även som mål att kunna erbjuda länets kommuner en säkrad process för självprovtagning av omvårdspersonal utöver anställda på SÄBO och LSS-boenden.

Antikroppstest för medarbetare

Det pågår även arbete för att kunna erbjuda medarbetare inom vård- och omsorg provtagning för påvisning av antikroppar. Provtagningen kommer rikta sig till alla medarbetare som inte testats positivt för covid-19. Medarbetare som varit sjuka ska vänta 14 dagar efter symtomfrihet för att säkrare kunna påvisa förekomsten av antikroppar.

Regionen avråder medarbetare från att använda snabba antikroppstest då provprocesserna inte är kvalitetssäkrade och provresultaten svårtolkade.