Brödsmule-navigation

Nu kan även vårdcentraler och närakuter i Stockholms län, såväl offentliga som privata, provta patienter för covid-19. Patienter som exempelvis varit sjuka under en lång tid, har andra riskfaktorer eller är äldre med svårtolkade symtom ska kunna provtas både för covid-19 och för antikroppar. Detta för att bekräfta alternativt utesluta pågående eller genomgången infektion.

För att undvika smittspridning ska vården fortsätta säkra separata flöden för patienter med symtom på luftvägsinfektion.  Alla patienter triageras, hänvisas och handläggs enligt Hänvisningsstödet. Hänvisning till annan vårdform får bara göras om det är motiverat av ett akut medicinskt vårdbehov. Provtagning vid närakuter ska enbart utföras på patienter som har fortsatt behov av vård där.