Brödsmule-navigation

Nu kan chefer på länets närakuter och vårdcentraler/husläkarmottagningar erbjuda medarbetare som är sjuka med hosta, snuva, halsont och/eller feber/sjukdomskänsla egenprovtagning för covid-19. Egenprovtagning är möjlig för medarbetare i offentlig så väl som i privat regi.

Egenprovtagning är sedan tidigare möjlig för medarbetare som arbetar på särskilt boende för äldre (SÄBO), LSS-hem, personal inom ASiH, specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), geriatrisk vård, ambulanssjukvård, Danderyds sjukhus, Sankt Görans sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset, Norrtälje sjukhus och Södertälje sjukhus. Allt eftersom provtagningskapaciteten skalas upp kommer fler sjukskrivna medarbetare i vård och omsorg erbjudas provtagning.

Information om hur chefer på närakuter och vårdcentraler/husläkarmottagningar registrerar medarbetare för egenprovtagning av covid-19 och hur processen ser ut finns på Vårdgivarguiden.

Det pågår även ett antal provtagningsstudier inom vården nu. Här finns information om de provtagningsprocesser som ordnas av Region Stockholm_