Brödsmule-navigation

Efter önskemål om provtagning för covid-19 för personer som flyttar in på SÄBO har Region Stockholms särskilda sjukvårdsledning fattat beslut att samtliga personer som flyttar in på ett SÄBO ska provtas för covid-19.

Rutiner för personer som flyttar till SÄBO från slutenvården, respektive sitt hem

Provtagning vid utskrivning från slutenvården till SÄBO:

Samtliga patienter som inte testats positivt för covid-19 och som skrivs ut från slutenvården till ett SÄBO provtas inför utskrivningen. Provet tas helst dagen före utskrivningen och senast samma dag som patienten lämnar slutenvården. Svar på provet behöver inte inväntas och ska inte fördröja utskrivningen. Om svaret inte anlänt när patienten lämnar slutenvården, ska ansvarig läkare inom SÄBO-läkarorganisationen bevaka provsvaret.

Provtagning vid inskrivning till SÄBO från hemmet:

Samtliga personer som skrivs in på SÄBO från sitt hem, som inte testats positivt för covid-19, ska provtas för covid-19. Ansvarig husläkare ansvarar för detta i samarbete med kommunens representanter.

Provsvaret kan vara negativt för att det togs under inkubationstiden. Om en person senare får symptom som överensstämmer med covid-19, måste ett nytt prov tas.